Komise rozhodčích

předseda: Ing. et Mgr. Miroslav KOTYZA, LL.M., BBA  tel: 724 965 983, em: kotyza@czehockey.cz

členové:    Jakub Valenta

                  Michal Rubáš

                  Jan Machačný

                  Lukáš Matys